Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Personel Daire Başkanlığı
  Ahmet ERDOĞAN
  Personel Daire Başkanı
  MSÜ.2017-GN.113

     
  PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ
   
  (1) Akademik, askeri ve idari personel faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek, bağlılarının faaliyetlerini koordine etmek,
  (2) Personel planlaması, yönetimi, insan gücü ihtiyacının tespiti, temin, sınıflandırma ve yetiştirilmesi kapsamında karargâh koordinasyonunu sağlamak; nöbet hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak; emniyet ve kaza önleme sisteminin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve koordine edilmesine ilişkin temel esasları belirlemek; kurslara ilişkin işlemlerini yürütmek, personel yoklaması işlemlerine ilişkin işlemleri yürütmek, 
  (3) Akademik personelin temin/istihdam, atama, değişim, yetiştirme, görevlendirme, teşvik ve ödüllendirme ile özlük haklarına ilişkin tüm işlemleri yürütmek,
  (4) Akademik personel dışında kalan personelin; atama koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak; atanan personelin SGK girişlerinin yapılmasını sağlamak; idari personelle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak; üst öğrenimi tamamlayan personelin intibak işlemlerini yapmak; talep eden idari personele, görev yeri belgesi, hizmet belgesi ve pasaport belgesi düzenlemek; terfi işlemlerini, yurtiçi ve yurt dışı görevlendirmeleri takip etmek; sendika işlemleri, aday memurların atama işlemlerini takip etmek,
  (5) MSÜ Rektörlük yerleşkesi personelinin lojman, özlük dosyası ile ilgili işlemleri yapmak; mal bildirim beyannamesi ile ilgili işlemleri yapmak; kimlik kartı işlemlerini yapmak, hizmet belgesi hazırlanması, sicil özetlerinin hazırlanması işlemlerini yapmak; personelin askerlik ile ilgili işlemleri, personelin (mazeret, yıllık, yurt dışı, ücretsiz, sağlık, doğum vb.) izin işlemlerini yapmak; personelin emeklilik, istifa vb. durumlarla ayrılmasında yapılan işlemleri takip etmek, üniversitede daimi olarak çalışan personel ile dışarıdan geçici olarak gelen personelin (ders, kurs, konferans, seminer, proje vb.) arşiv araştırmalarını yürütmek,
  (6) Konuş, kuruluş ve bağlantı değişiklikleri işlemlerini yürütmek; TMK’lara yönelik tekliflerin alınması, değerlendirilmesi, hazırlanması ve onay/onay sonrası işlemler ile fiili kadro işlemlerini yürütmek,
  (7) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmektir.
   
  BAĞLI BİRİMLER
   
  PLAN KOORDİNASYON VE YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  PERSONEL İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  ATAMA KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  MEMUR VE İŞÇİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  TEŞKİLAT VE KADRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  GENEL EVRAK VE ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
   
  İLETİŞİM
  ADRES  : Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 
  Başkanlığı
  34334 Yenilevent/Beşiktaş/İstanbul
   
  TELEFON : + 90 (212) 398 01 00 (pxb)
   
  BELGEGEÇER : + 90 (212) 398 01 41
   
   
  DAHİLİ TELEFON NUMARALARI
   
  PERSONEL DAİRE BAŞKANI 2101
  PLAN KOORDİNASYON VE YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRÜ 2111
  AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ 2128
  PERSONEL İŞLEM ŞUBE MÜDÜRÜ 2141
  ATAMA KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRÜ 2131
  MEMUR VE İŞÇİ ŞUBE MÜDÜRÜ 2171
  TEŞKİLAT VE KADRO ŞUBE MÜDÜRÜ 2161
  GENEL EVRAK VE ARŞİV ŞUBE MÜDÜRÜ 2181

   

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60