MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR

  Rektör


  Prof.Dr. Erhan AFYONCU

   

      1967’de Tokat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1984’te başladığı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 1988’de mezun oldu. 1989’da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda Necati Efendi Tarih-i Kırım (Rusya Sefaretnamesi) isimli tez ile 1990’da tamamladı. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhane-i Amire (XVI-XVIII. Yüzyıllar) isimli tez ile doktorasını 1997’de bitirdi. Vatani hizmetini 1998-1999 yıllarında asteğmen olarak yaptı. 2000 yılında yardımcı doçent oldu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçti. 2008’de doçent, 2014’te profesör oldu.

   

      Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Bölüm başkan yardımcılığı, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı ile fakülte ve yönetim kurullarında üye olarak vazife yaptı. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulu üyeliğine atandı. 2012-2015 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 2016 Şubat’ında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı oldu. 4 Ekim 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî Savunma Üniversitesi’ne kurucu rektör olarak atandı. Hâlen bu görevini sürdürüyor. Türk Tarih Kurumu aslî üyesidir.

   

      ‘Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Sahte Mesih (Osmanlı Belgeleri Işığında Dönmeliğin Kurucusu Sabatay Sevi ve Yahudiler), Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhane-i Amire (XVI-XVIII. yüzyıllar), Süleyman Şah Türbesi, III. Ahmed’in Hatt-ı Hümayûnları, III. Ahmed’in Hatt-ı Hümayûnlarında Sultan ve Sağlık, III. Ahmed’in Hatt-ı Hümayûnlarında Sultan ve Diplomasi, Şeyh Vefâyî Mehmed Osmanlı-Safevî Savaşlarına Dair Bir Kaynak Tevârih-i Gazavât-ı Sultan Murâd-ı Sâlis, Üsküdârî Abdullah Efendi, Vâkı’ât-ı Rûzmerre (3. cilt) ve Turhan Sultan (Uğur Demir ile birlikte) ve Savaşın Sultanları Osmanlı Padişahlarının Meydan Muharebeleri, I-II (Feridun M. Emecen ile birlikte)’ isimli akademik kitaplarının yanında akademik bilgileri popüler dille kaleme aldığı ‘Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Truva’nın İntikamı, Yavuz’un Küpesi, Baltacı ve Katerina, Muhteşem Valide Kösem Sultan, Osmanlı’nın Hayaleti, Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri İsyanlar ve Darbeler (Ahmet Önal ve Uğur Demir ile birlikte), Son Dünya Düzeni, Fransa’ya Osmanlı Tokadı (Ahmet Önal ve Uğur Demir ile birlikte), 1453 Panorama Tarih Müzesi (Coşkun Yılmaz ile birlikte), Muhteşem Süleyman, Bir Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı Padişahları, Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi (1302-1922) ve Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri’ adlı eserleri vardır.

   

      Başta Balyos raporları (Venedik elçilerinin raporları) ile Zinkeisen’in Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa (7 cilt) ve Jorga’nın Geschichte des Osmanischen Reiches (5 cilt) isimli eserleri olmak üzere Osmanlı tarihi ile ilgili birçok eserin editörlüğünü yaparak bu eserlerin Türkçe’ye kazandırılmasını sağlamıştır.

   

      Osmanlı bürokrasisi, deprem tarihi, matbaa tarihi, savaş tarihi, aşiretler, Osmanlı tarihçileri ve tarih yazıcılığı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu konular üzerine birçok makale, tebliğ ve ansiklopedi maddesi kaleme almıştır. Özellikle ilk Türk-İslam Matbaası’nın kurucusu İbrahim Müteferrika ve Dönmeliğin kurucusu Sabatay Sevi hakkında yaptığı araştırmalarla daha önce bilinmeyen önemli tarihi bilgileri ortaya çıkarmıştır. Osmanlı tarihi alanında 19 yüksek lisans, 8 doktora tezi yönetmiştir.

   

      Eserleri, İngilizce, Arapça, Almanca, Çince, Sırpça, Makedonca, Arnavutça, Romence ve Korece’ye çevrilmiştir. Akademik çalışmalarının yanısıra gazete ve dergilerde popüler tarih yazıları da yazmaktadır.

   

      Evli ve 3 çocuk babasıdır.