MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda Yaşam

   

  Beden eğitim ve Spor

  Okulumuzda; öğrencilerimizin fiziksel yeterliliğini, savaşta ve barışta görevlerini en yüksek fiziki kondisyonla yerine getirecek şekilde geliştirmek, muhafaza etmek, mücadele ruhunu ve moralini yükseltmek, kendilerine olan güven duygularını geliştirmek maksadıyla, düzenli ve sürekli bir Temel ve Savaş Beden Eğitimi programı uygulanmaktadır. Bu eğitim programında; dayanıklılık, sürat, esneklik ve koordinasyon özelliklerini geliştirmek maksadıyla giderek artan yüklenmelerle yapılan fiziksel, teknik-taktik, ahlaki hazırlığı içeren sistemli çalışmalar bulunmaktadır. Genel anlamda fiziksel, psikomotor, zihinsel (bilişsel) ve duyusal durumun değiştirilmesine yönelik bir eğitim sürecidir.

  Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimize; sağlıklı bir yaşantı ve askeri personel için Beden Eğitimi ve Spor (BES)’un önemi benimsetilir ve sporu seven, meslek hayatlarında sporu yaşam biçimi haline getiren bireyler olması amaçlanır. BES yoluyla kurallara uyma (disiplin), birlikte iş yapma (takım ruhu), kazanma azmi, irade gücü, arkadaşlık, yardımlaşma, liderlik, sporda centilmenlik ve hakkaniyete uyma, (fair-play) anlayışı ve eğitimi ile centilmenlik vb. özelliklerin kazandırılmasına çalışılır.

  Öğrencilerimiz okulumuzda bulunan açık ve kapalı spor salonundan her zaman istifade edebilmektedir. Temel ve Savaş Beden Eğitimi eğitici ve yardımcı malzemeleri, öğrencilerimizin kolayca ulaşabileceği ve kullanabileceği şekilde bulunmaktadır. Bu eğitici ve yardımcı malzemelerin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi ve eğitim gerek Beden Eğitimi ve Spor seminerleriyle gerekse bireysel hedefe yönelik programlamalarla öğrencilerimize uygulanmaktadır.

  Okulumuzda öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda olimpik branşlarda (havalı tüfek, havalı tabanca) eğitim alabilmektedir. Askeri okullar arası spor müsabakalarına katılan öğrencilerimizde; farklı kuvvetlere mensup personelle, askeri okullara girişlerinden itibaren, birbirlerini tanımaları, yakınlaşmaları, TSK müştereklik kültürüne katkı sağlanması ve sporda centilmenlik ve hakkaniyete uyma (fair play) anlayışının yaygınlaştırılıp geliştirilmesi hedeflenmektedir.

  Sosyal Etkinlikler

  Öğrenciler belirli aralıklarla Devlet Opera ve Balesi ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere Ankara’daki çeşitli sanat etkinliklerine iştirak etmektedirler.

  Öğrencilere askerlik mesleğinde kullanılan silah, araç, teçhizat vb. (ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN vb.) malzemelerin üretimi yapıldığı şirketlere ziyaretler düzenlenmektedir.

  Tüm bunlarla birlikte; okulumuzun, yıl içindeki eğitim programı kapsamında ülkemizde bulunan müzeler ile tarihi ve turistik yerlerine (İstanbul, Afyonkarahisar, Çanakkale vb.) de geziler düzenlenmektedir.

  Öğrencilere Sağlanan İmkanlar

  Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (beslenme, barınma, giyim, harçlık, eğitim ve öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır. Yatakhaneler 8 kişilik odalardan oluşmaktadır. Öğrenciler, hijyen ve temizliğin en üst düzeyde tutulduğu nezih yemekhanelerinde, günlük beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan ve profesyonel firma tarafından sunulan lezzetli yemekler ile beslenmektedirler.

  Öğrenciler, her hafta Cumartesi ve Pazar günleri sivil kıyafet ile şehir içi izne çıkabilmektedir. Ailesi Ankara’da ikamet eden öğrenciler, cuma akşamından pazar akşamına kadar evci iznine (ailesinin yanına yatılı izin) gönderilmektedirler.

  Öğrenciler internet ve dâhili bilgi sistemleri ile sürekli yenilenen ve zengin bir kitap koleksiyonuna sahip olan kütüphaneden haftanın her günü istenilen saatte istifade edebilmektedir.

  Öğrenciler, okulumuzdaki konser salonunda düzenlenen çeşitli konser ve sinema etkinliklerine katılmakta, belirli günlerde öğrenciler tarafından bizzat organize edilen etkinlikleri gerçekleştirebilmektedirler.