Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Güvenlik Stratejileri Dergisi Özel Sayısı
  “Türk Dünyası’nda Yeni Dönem: Türk Devletleri Teşkilatı”
  Makale Çağrısı
   
   Uluslararası hakemli dergi statüsündeki Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin Ağustos 2022’de yayımlanacak 42’nci sayısı “Türk Dünyasında Yeni Dönem: Türk Devletleri Teşkilatı” özel sayısı olarak planlanmıştır.
   

  Nahçıvan Anlaşması (2009) neticesinde kurulan Türk Keneşi ile kurumsallaşma sürecine giren teşkilat, 12 Kasım 2021 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı olarak yeni adına kavuşmuştur. Bu yeni adla birlikte Teşkilat’ın birlik mefhumuna yüklediği anlam “her birinin halkları Türk olan devletlerin teşkilatı” olarak daha belirgin bir hale bürünmüştür.
  Uluslararası sistemde belirli kırılgan alanların oluşması ve uluslararası güvenliğin bölgeselleşmesi gibi birçok değişim ve/veya dönüşümün yaşandığı günümüz dünya düzen(sizliğ)inde, Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir aktör olarak oynayabileceği rollerin irdelenmesi adına, Dergimizin Ağustos 2022’de yayımlanacak Özel Sayısı için, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki konularda makalelere yer verilmesi öngörülmektedir:
  • Yeni dünya düzen(sizliğ)inde Türk Dünyası’nın jeopolitik konumlanması,
  • Üye devletler arasındaki ve bölgesel düzeydeki sorunlarda Teşkilat’ın sorun çözücü ve çekim merkezi olma niteliği,
  • Türk Dünyası’nda kurumsal yapılanmanın geleceği: karşılaştırılabilir ve alternatif modeller,
  • Teşkilata üye devletlerin ekonomik, siyasi, sosyal ve askeri alanlarda işlerlik, gelişim ve sürdürülebilirlik imkânları,
  • Üye devletlerin enerji alanındaki ortak faaliyetleri ve enerji güvenliği,
  • Orta Asya devletlerinde millî kimlik ve tehdit algısı.
   
  “Türk Dünyası’nda Yeni Dönem: Türk Devletleri Teşkilatı” başlıklı özel sayımız için dergimizin yayım kurallarına göre hazırlanan makalelerin DergiPark sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/guvenlikstrtj.
   

  Makalelerin Son Gönderim Tarihi:           5 Mayıs 2022
  Özel Sayı Yayım Tarihi:                             30 Ağustos 2022

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43