MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  MİSYON
   
  • Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı,
  • ATATÜRKÇÜ görüşü tam olarak benimseyen,
  • Çağın dinamik eğitim yapısı içerisinde, güncel gelişmeler paralelinde komutanlık ve karargâh faaliyetlerini yerine getirecek Karargâh Subayı öğrenimi vermek,
  • Komutanlık ve karargâh subayı görevlerini yapabilecek  muhakeme ve planlama becerisi gelişmiş lisansüstü düzeyde kurmay subay yetiştirmektir.

   
  VİZYON
   
  • İnsani, askeri ve havacılık değerlerini yaşam tarzı olarak benimsemiş,
  • Harekât ortamında hava gücünü en etkin şekilde kullanan,
  • Çalışmaları ile dünyadaki diğer silahlı kuvvetlere ve teknolojik gelişmelere yön veren,
  • Dünyanın her noktasında müşterek ya da birleşik harekâtlarda etkinlikle görev yapan,
  • Çağı yakalayan ve ötesine geçebilen komutanlar yetiştiren, dünyanın saygın eğitim kurumlarından biri olmaktır.