MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  ULUSLARARASI TÜRK ASKERÎ EĞİTİM ve ÖĞRETİM TARİHİ SEMPOZYUMU
  16-17 EYLÜL 2021 İSTANBUL

   
  Sempozyum Tarihi: 16-17 Eylül 2021
   
  Sempozyum Yeri: Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesi-Yenilevent/İSTANBUL
   
  Düzenleyen kurumlar: Bu sempozyum, Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü ve Türk Tarih Kurumu’nun işbirliği ile düzenlenmiştir.
   
  Sempozyum konuları
  - İslam Öncesi Dönemde Türk Topluluklarında Askerî Eğitim
  - Türk-İslam Devletlerinde Askerî Eğitim: Kurumlar ve Gelenek
  - Klasik Dönem Osmanlı Askerî Eğitimi:  Kurumlar ve Gelenek
  - Yenileşme Dönemi Osmanlı Devleti’nde Askerî Eğitim ve Öğretim: Kurumlar, Kişiler ve Eğitim/Öğretim Programları
  - Osmanlı’dan Günümüze Askerî Eğitim ve Öğretimde Yabancı Danışman ve Uzmanlar
  - I. Dünya Harbi ve İstiklal Harbinde Askerî Eğitim ve Öğretim
  - Cumhuriyet Döneminde Profesyonel Askerî Eğitim-Öğretim Kurumları
   
  Sempozyum Kurulları
  Sempozyum Onur Kurulu Başkanları
  - Prof. Dr. Erhan AFYONCU -Milli Savunma Üniversitesi Rektörü
  - Prof. Dr. Birol ÇETİN -Türk Tarih Kurumu Başkanı
   
  Sempozyum Yürütücüsü
  Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU- MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
   
  Düzenleme Kurulu
  - Dr. Öğr. Üyesi Salim AYDIN-  MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Öğr. Gör. Dr. Canan PARMAKSIZOĞLU - MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Öğr. Gör. A. Sefa ÖZKAYA- MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
   
   
  Bilim Kurulu
  - Prof. Dr. Erhan AFYONCU -Milli Savunma Üniversitesi
  - Prof. Dr. Gültekin YILDIZ – Milli Savunma Üniversitesi
  - Prof. Dr. Feridun EMECEN – İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
  - Prof. Dr. İdris BOSTAN- İstanbul Üniversitesi
  - Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ- Medipol Üniversitesi
  - Prof. Dr. Tuncay ZORLU – İstanbul Üniversitesi
  - Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL- Yeditepe Üniversitesi

  - Prof. Dr. Hasip SAYGILI - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  - Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR- Milli Savunma Üniversitesi
  - Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR - Milli Savunma Üniversitesi
  - Prof. Dr. Alb. Hüsnü ÖZLÜ- Milli Savunma Üniversitesi
  - Prof. Dr. Mesut UYAR - Antalya Bilim Üniversitesi
  - Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN - Çankırı Karatekin Üniversitesi
  - Prof. Dr. Enis ŞAHİN- Sakarya Üniversitesi
  - Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  - Prof. Dr. Fatih YEŞİL- Hacettepe Üniversitesi
  - Prof. Dr. Mahir AYDIN - İstanbul Üniversitesi
  - Prof. Dr. Virginia AKSAN- McMaster University
  - Prof. Dr. Pal Fodor -Hungarian Academy Of Science
  - Prof. Dr. Gabor AGOSTON - Georgetown University
  - Doç. Dr. Mehmet Mert SUNAR - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  - Doç. Dr. Mehmet BEŞİKÇİ - Yıldız Teknik Üniversitesi
  - Doç. Dr. Alb. Bülent DURGUN - MSB. Arşiv ve Askerî Tar. Daire Bşk.
  - Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
  - Dr. Öğr. Üyesi Ali AHMETBEYOĞLU - İstanbul Üniversitesi
   
  Sekretarya
  - Arş. Gör. Serkan OSMANLIOĞLU- MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Arş. Gör. Coşkun ÜNSAL- MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - Arş. Gör. Ahmet TAŞDEMİR- MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
  - De. Me. Hatice CIRIK- MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
   
   
  Sempozyum iletişim bilgileri:
  Telefon: + 90 (212) 398 01 00 / 3173 - 3174 - 3144
  E-mail:  haten.sempozyum@msu.edu.tr
   
  Takvim
  - Bildiri özeti gönderme son tarih: 1 Haziran 2021
  - Katılımcı kesin listenin ilan tarihi: 15 Haziran 2021
  - Kabul edilen bildirilerin tam metin gönderme tarihi: 1 Eylül 2021
  - Sempozyum Programının ilanı: 10 Eylül 2021
   
  Konaklama ve Ulaşım Bilgileri:
  Katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleri tarafımızdan karşılanacaktır.
   
  Önemli not:
  - Belirtilen tarih itibariyle tam metin olarak teslim edilmemiş olan bildiriler sempozyum programına dahil edilmeyecektir.
  - Program yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte isteyen katılımcılar online olarak da katılabileceklerdir.
  - Pandemi koşullarından kaynaklanacak herhangi bir değişiklik duyuru sayfamızda ilan edilecektir.
   
  Başvuru Formları:
  - Sempozyumda bildiri sunmak için Ek'teki formun en geç 1 Haziran 2021 tarihine kadar haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  - Sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyen lisansüstü öğrenci ve akademisyenlerin en geç 10 Eylül 2021 tarihine kadar Ek'teki formu haten.sempozyum@msu.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir. Başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda 13 Eylül 2021 tarihinde olumlu/olumsuz cevap verilecektir.