Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Kullanıcı İlişkilerinin Görevleri
   

  • Kütüphane kaynaklarını ve kütüphane hizmetlerini, kullanıcılara tanıtmak,
    
  • Kütüphane hizmetlerini, kullanıcılara ilgi çekici hale getirerek kütüphaneleri cazip hale getirmek,
    
  • Kütüphane içinde yapılan toplantı, seminer,  kullanıcı eğitimleri vb.  etkinliklerde, gerekli tüm çalışmaları sürdürmek,
    
  • Kütüphane için hazırlanan broşür, tanıtım kitapçığı, kullanım kılavuzu vb. basılı materyalleri hazırlamak,
    
  • Kullanıcılar ile sürekli iletişim halinde olup, gelebilecek soru/sorunlara yapıcı çözümler sunmaktır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43