MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Bölümler

   

  Uçak Teknolojisi (Mekanik ve Aviyonik Dalı)
   
  Uçak Teknolojileri Programı; Uçak Mekanik ve Uçak Aviyonik dallarında barış ortamında ve harekat şartlarında, Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan uçak, helikopter, insansız hava aracı, mühimmat ve destek teçhizatının bakım ve onarım faaliyetlerini icra edebilecek uluslararası standartlarda temel bilgi ve beceriye sahip, gelişen havacılık ve uzay teknolojisindeki yenilikleri takip ederek kendini sürekli yenileyen ve çalışma ortamına aktarabilen, inisiyatif kullanabilen, sorun çözme yöntemlerini bilen, dost ve müttefik ülkelerle müşterek icra edilen harekat ve görevlerde ortak havacılık dilini kullanabilme yeteneğine sahip, Türk Hava Kuvvetlerinin ve bilgi çağının ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda bilimsel ve yapıcı düşünen, sürekli öğrenen, bilgiye ulaşmayı bilen, liderlik özellikleri gelişmiş uçak bakım teknikerleri yetiştirmektedir.

  Güvenlik ve Koruma

  Güvenlik ve Koruma Programı, Hava Kuvvetleri bünyesinde piyade sınıfı ile ilgili teknik, taktik, bakım, eğitim, idari ve adlî faaliyetlerin devamlılığını sağlayabilecek ve bu amaçla görevlendirildiği birimlerin sevk ve idaresini etkinlikle yürütebilecek, güvenlik birliklerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye güvenlik personelini akademik eğitim ile destekleyerek küreselleşen dünyanın güvenlik ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında uygulamak durumunda olduğu kanunları bilen ve özgüvene sahip personel yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

  Elektrik

  Elektrik Programı; elektrik mesleğinin bütün alanlarında hizmet verebilecek bilgi ve beceri kabiliyetleriyle donatılmış, teknolojik yeniliklere kendini entegre eden, mesleki gelişime ve sürekli öğrenmeye açık, fonksiyonları planlama, hata bulma, problem çözme ve karar verme özelliklerine sahip, mesleğin etik değerlerini benimsemiş çağdaş havacı elektrik teknikeri astsubaylar yetiştirmektir.

  Hava Trafik Kontrol

  Hava Trafik Kontrol Programı; Hv.K.K.lığı’nın ulusal ve küresel görev ihtiyaçlarına bugün ve yarın cevap verebilecek, NATO ve diğer çok uluslu harekât ortamında takım ruhu içerisinde etkinlikle çalışabilme yeteneğine sahip ve müşterek karar verme süreçlerine katılım sağlayabilecek, sorumluluğuna verilmiş hava sahası ve meydanları kullanan Genel Hava Trafiği kapsamında icra edilen uçuşların etkin ve emniyetli idaresi için ICAO (Internatıonal Civil Aviation and Organization) ve EUROCONTROL (European Organisation For The Safety Of Air Navigation) standartlarını karşılayabilecek, sivil-asker, asker-asker eş güdüm ve birlikte çalışılabilirlik ortamına hizmet edebilecek seviyede temel bilgiler ile asgari düzeyde uygulamaya dayalı yükseköğrenim eğitimi vermektedir.

  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; yönetim faaliyetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için her türlü büro hizmetlerini yürütecek, faaliyetlere ilişkin plan ve program yapacak, insan kaynakları uygulamalarını yürütecek, bilgi erişim, paylaşım ve arşiv faaliyetlerini yürütecek, bunlar için modern donanım ve teknikleri kullanabilecek yetenekte yönetici asistanlarını, planlamacıları, büro elemanı/büro yöneticileri yetiştirmektedir.

  Bilgisayar Programcılığı

  Bilgisayar Programcılığı Programı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda, bilgisayar işletmeni, programcısı ve muhabere merkezi faaliyetleri ile ilgili ihtisaslarda istihdam edilecek olan astsubay adaylarına temel oluşturacak düzeyde mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi işlem sistemi temel esaslarını, programlama dillerini, ağ temellerini, grafik animasyon yaratmayı, web sitesi ve veri tabanı yönetmeyi, donanım ve işletim sistemi yapısını öğretmeyi amaç edinmektedir.

  Elektronik Haberleşme

  Hv.K.K.lığı’nın elektronik haberleşme teknolojisi alanında ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli, analitik düşünebilen, gelişme ve yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini özümsemiş, ulusal değerleri önemseyen, pratik ile desteklenmiş yeterli teorik bilgiye sahip, mesleki etik ve sorumluluk bilincine haiz elektronik ve haberleşme teknikerleri yetiştirmektir.

  Lojistik

  Lojistik Programında bugünün ve yarının dünyasında gerçekleştirilen lojistik gelişmeleri takip eden ve lojistik faaliyetleri yorumlayabilen, edindiği bilgileri mezuniyet sonrası görev ortamında uygulayabilen, etkin maliyet planlaması yapabilen, tedarik zinciri fonksiyonlarına hâkim, depolama, dağıtım, stok yönetimi konularında yetkin nitelikli ve donanımlı ikmal ve levazım sınıfı astsubay yetiştirilmektedir.

  İnşaat Teknolojisi

  İnşaat Teknolojisi Programı; konusunda uluslararası kalite standartlarında eğitim almış, uygulama becerisi yüksek, meslekle ilgili kalite kontrol ve standartlara hâkim, mesleğinin etik değerlerini benimsemiş ve bunlara sahip çıkan, hayat boyu öğrenmenin farkında olup teknolojik gelişmeleri yakından takip eden çağdaş ve nitelikli inşaat teknikerleri yetiştirmektedir.

  Otomotiv Teknolojisi

  Otomotiv Teknolojisi Programı; motorlu kara taşıtların işletilmesi, tüm sistemlerin arızalarının teşhisini bakım ve onarım işlerini yapma, işlemlerin sonuçlarını raporlama, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruması ve acil durumlara ilişkin mevzuat ve iş yeri kurallarına uygun davranma ile ilgili yeterlikleri kazanmış Otomotiv Elektromekanikerleri yetiştirmektedir.

  Mekatronik

  Mekatronik Programı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda, mühimmat tahrip (EOD, Explosive Ordnance Disposal) ve hava savunma ile ilgili ihtisaslarda istihdam edilecek olan astsubay adaylarına makine, elektronik, yazılım ve otomasyon ana bilim dalları ile mekatronik teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, analitik düşünebilen, toplumun, ülkenin ve dünyanın ihtiyaçlarına ve etik değerlere bağlı mekatronik teknikerlerini yetiştirmeyi amaç edinmektedir.