Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Koleksiyon Geliştirme

    Üniversite bünyesindeki yüksekokul, üniversite ve enstitülerinin eğitim - öğretim ihtiyaçlarını desteklemek maksadıyla; basılı, elektronik, görsel-işitsel malzemeler ile bilgisayar yazılımlarının temin edilmesi yoluyla geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43