Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    Koleksiyon Geliştirme

    Üniversite bünyesindeki yüksekokul, üniversite ve enstitülerinin eğitim - öğretim ihtiyaçlarını desteklemek maksadıyla; basılı, elektronik, görsel-işitsel malzemeler ile bilgisayar yazılımlarının temin edilmesi yoluyla geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41