MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


    Kara Harp Okulu Tarihçesi

     Başta Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, sayısız komutan ve devlet adamının yetiştiği Mekteb-i Harbiyye/ Kara Harp Okulu (KHO); Sultan II. Mahmud tarafından çıkarılan bir ferman ile 1834 yılında "Mekteb-i Ulûm-ı Harbiyye" adıyla İstanbul'da kurulmuş, 1'inci Dünya Harbi sonuna kadar İstanbul'da Rami Kışlası, Maçka Kışlası, Taşkışla, Selimiye Kışlası, Çinili Köşk, Tophane-i Âmire, Halıcıoğlu Kışlası, Kuleli Kışlası gibi çeşitli mekânlarda ve Pangaltı'da bugün de "Harbiye" olarak anılan semtte Askerî Müze olarak kullanılan esas binasında talim ve terbiyeye devam etmiştir.

     İstiklal Harbi sırasında; 1920-1923 yılları arasında Ankara'da Abidinpaşa Köşkü'nde faaliyetini sürdüren Harbiye Mektebi, 1923 yılından 1936 yılına kadar tekrar İstanbul'daki binasında eğitim ve öğretime devam etmiştir. 1936 yılında Ankara'ya intikal eden Kara Harp Okulu, günümüzde de varlığını sürdürdüğü yere kalıcı olarak taşınmıştır.

     Türk askeri eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 9 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı kanun ile Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuş ve akabinde Bakanlar Kurulu'nun 14 Kasım 2016 tarihli 2016/9522 sayılı kararı ile harp okulları MSÜ kuruluşuna dâhil edilmiştir. MSÜ bünyesinde teşkilat ve kadrosu yeniden yapılandırılan Kara/Hava/Deniz Harp Okulu, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu'nda 15 Ağustos 2017 tarihli 694 no.'lu KHK ile yapılan değişiklik hükümlerine uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

     2016 yılında, diğer harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları ile birlikte Millî Savunma Üniversitesi çatısı altına alınan Kara Harp Okulu, Ankara'nın merkezi olan Kızılay'a 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesindedir. Geniş alanı içerisinde askerî öğrenci yatakhane ve dershanelerinin bulunduğu tabur binaları, tarihî komutanlık karargâhı, Dekanlık tarafından kullanılan eski ve yeni binalar, konferans salonları, askerî eğitim alanları, atış poligonu, açık ve kapalı çeşitli spor tesisleri, stadyum, kütüphane ve sinema salonunun yanı sıra kafeteryaları da barındıran kültür sitesi, cami, kolaylık tesisleri ve atlı spor merkezi de bulunmaktadır.