Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


    MSÜ DENİZ ASTSUBAY MYO ÖĞRENCİLERİNİN
    DENİZCİLİK NOSYONU KAZANDIRMA (DENOK) EĞİTİMİ
    (04-06 Ocak 2019)

          MSÜ Deniz Astsubay MYO öğrencilerinin iştirak ettiği 2’nci grup DENOK Eğitimi; 04-06 Ocak 2019 tarihleri arasında, TCG SOKULLU MEHMET PAŞA Komutanlığı (A-577) ile Gölcük Poyraz Limanından hareketle, Marmara Denizi'ne istinaden planlandığı şekilde icra edilmiştir.

           Eğitim süresince öğrenciler yangın, gemiyi terk, demirleme, denize adam düştü ve dümen bozuldu role eğitimlerini icra etmişlerdir. Ayrıca, öğrenciler branş mahallerini yerinde inceleme fırsatı bulmuş, Mayıs-2019 ayı içerisinde planlı Açık Deniz Eğitimi (ADE) öncesi erbaş / er görevlerine yönelik uygulamalı eğitimlere tabi tutulmuşlardır. Söz konusu eğitimler ile öğrencilerin gemi hayatına aşinalık kazanmaları, temel denizcilik tabirleri ile bahriye örf / adetlerini yaşayarak öğrenmeleri ve mesleğe olan aidiyetlerini artırmaları sağlanmıştır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60