Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  MSÜ ATASAREN VİZYON - MİSYON


  Vizyonumuz:
  Çağın gereklerine uygun sivil-asker işbirliği içerisinde, yerli ihtiyaçlara cevap verebilecek küresel ölçek ve kalitede uzman personel yetiştirmek ve bilgi üretmektir. 
   
  Misyonumuz:
  ATASAREN’nin vazifesi, öncelikle Milli Savunma Bakanlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda olmak üzere;
  - Strateji, sosyal, beşeri ve idarî bilimler alanlarında lisansüstü eğitim ve öğretim ile sertifika ve kurs programlarını planlamak, yürütmek ve kontrol etmek,
  - Akademik danışmanlık hizmeti vermek,
  - Milli savunma ve güvenlik ile ilgili sosyal bilimler dallarında araştırma - geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu alanda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen araştırma projelerine destek vermek, 
  - Stratejik seviyede millî savunma ihtiyaçlarına cevap verecek uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak,
  - Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri bilimsel ve meslekî kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktır.
   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41