MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Tarihçe

  Sultan II. Mahmut döneminde İstanbul'da Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu) ile Mekteb-i Tıbbiye (Tıp Fakültesi) okullarının açılmasından önce hali hazırda var olan Mehterhaneler kaldırılarak yerine ilk önce “Mabeyn Mızıkası” (Saray Bandosu) adıyla ilk bando kurulmuş; Türk askeri bandoculuğunun o devrin ileri gelen ülkelerindeki standartlara göre yeniden örgütlenebilmesi amacıyla Saray Bandosu, daha kapsamlı bir eğitim kurumu olarak 1826 yılında "Mızıka-i Hümayun" adı altında çok sesli müzik kurumu olarak faaliyete başlamış, Avrupa Müzik yazısı ve Avrupa çalgıları benimsenmiş, çok seslilik resmi olarak Türk müzik politikası haline gelmiştir.

  Saraya ait devlet törenlerinde görev alan Mızıka-i Hümayun, aynı zamanda diğer ordu bandolarına icracı personel yetiştirilebilmesi maksadıyla 23 Kasım 1831 yılında Askeri Mızıka Okulu kurulmuştur (Bu tarih; 1993 yılından itibaren her yıl "MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun Kuruluş Yıldönümü" olarak kutlanmaktadır).

  Makam-ı Hilafet Mızıkası’nın özellikle mütareke yıllarından Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar İstanbul’da Rumeli’den gelen göçmenlerin yararına verdiği konserlerin etkisi o dönemde Ankara’ya kadar ulaşmış ve Atatürk’ün buyruğu üzerine halk için verilen bu konserlerin Ankara ilinde yine halk için tekrar edilmesi istenmiş ve ilk konser 11 Mart 1924 yılında Ankara’da bulunan Milli Sinema binasında verilmiştir.

  Daha sonraki yıllarda bando astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 1 Eylül 1930 yılında Ankara İhzarı Küçük Zabit Mektebi'nde "Mızıka Gedikli Sınıfı" kurulmuştur.

  Bu uygulamanın yapılması halinde on ay gibi kısa bir zamanda icracı personel yetiştirmek olanaksız bulunduğundan, 1 Eylül 1939 yılında “Musiki Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu” Riyaset-i Cumhur Bando Heyeti binasında öğretime başlamış, böylelikle askeri bandoların icracı kaynak sorunu en iyi biçimde çözümlenmeye çalışılmıştır. Öğretim süresi 4 yıl olan bu okulda, üç yıllık ortaokul programı yanında ayrıca 10 aylık meslek stajı uygulanmıştır. Okulda okutulan bütün müzik derslerinin sorumluluğu Cumhurbaşkanlığı Armoni Mızıkası şefliğine verilmiştir.

  Musiki Gedikli Erbaş Hazırlama Orta Okulunun adı 1952 yılında “Askeri Mızıka Astsubay Hazırlama Orta Okulu” olmuş, burada yetişen icracıların seviyesinin yükseltilebilmesi için kültür dersleri azaltılıp, meslek derslerinin ders saatleri artırılmıştır. Okul daha sonra 1959 yılında “Askeri Mızıka Astsubay Sınıf Okulu” adını almış, 1966 yılından itibaren “Askeri Mızıka Okulu” ismiyle eğitim-öğretim hayatına devam etmiş ve bu okulda eğitim gören öğrenciler 3 yıl okuduktan sonra bando astsubayı olarak bandolarda görevlendirilmişlerdir.

  1966-1974 yıllan arasında okuldan diğer Kuvvetlere (K.K.K., Dz.K.K., Hv.K.K., J.Genel K.lığı) öğrenci yetiştirilmeye başlanmış ayrıca bu dönemde Ankara Devlet Konservatuvarı Bando Şefliği Bölümüne öğrenciler gönderilmiştir. 1974 yılında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan değişiklik sonucu 1424 sayılı kanuna göre Astsubay Okulları; Astsubay Hazırlama ve Astsubay Sınıf Okulu olarak ikiye ayrılmış, bunun sonucunda okulun yeni adı “Askeri Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu” olmuştur. Eğitim öğretim hayatına bu isimle devam eden okul 1985 yılında ise; “Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu” adını almıştır.

  1985 yılından itibaren Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu adıyla eğitim-öğretim hayatına devam eden okul, 2003 tarihten itibaren “Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı” adını almış; 2003-2004 eğitim ve öğretim yılından itibaren ise Hazırlama Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sınıf Okulu olarak faaliyette bulunmuş daha sonra ise 04 Ekim 2005 yılında Astsubay Hazırlama Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulundan oluşan bir yapıyla “Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı” adı altında K.K. Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, 17 Ağustos 2007 tarihinden itibaren ise Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Okullar Komutanlığına bağlanmıştır.

  Okul bünyesinde bulunan Bnd.Asb. Hzlm.Okulu; 02 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Silahlı Kuvvetler Bando Lisesi adını almıştır. 31.07.2016 tarihinde Bakanlar Kurulunun 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi ile Slh.Kuv. Bando Lisesi kapatılmış, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adı altında, Millî Savunma Üniversitesine bağlanmıştır.

  2016 yılından itibaren yükseköğretimde bulunan konservatuvarlardaki ön lisans seviyesinde 2 yıllık eğitim verilecek şekilde Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programı ile Çalgı Bakım Onarım Programı açılması suretiyle “Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu” adını alan okul; Milli Savunma Üniversitesinin misyon ve vizyonuna bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmekte ayrıca enstrümanında bireysel ve birlikte çalma davranışları ile müzik bilgisi ve becerisini kazanmış, müzik kültürü gelişmiş, dinlediği müziği anlayabilen ve anladığı müziği çalgısı ile yorumlayabilen, Türk Silahlı Kuvvetleri Bandolarında layıkıyla görev yapabilecek, bando sınıfı niteliklerini kazanmış muvazzaf astsubay adayları yetiştirmektedir.

  15.08.2017 tarihinde Bakanlar Kurulunun yayınlamış olduğu 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Astsubay Meslek Yüksekokulları bünyesinde var olan Öğretim Başkanlığı kadrosu Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.