MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR


  Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Tarihçe

  Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim veren ve İzmir ili Gaziemir (eski adıyla Seydiköy) sınırları içerisinde yer alan Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapacak personeli mesleğe hazırlamayı amaçlamaktadır.

  Hava Kuvvetlerimizi “Çağı ile Yarışır Bir Hava ve Uzay Gücü” olarak geleceğe taşıyacak olan ve “Yarınların Hava Astsubaylarını Yetiştirme” gibi onurlu bir sorumluluğu bulunan Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, astsubay meslek yüksek okullarının kurulması yönünde başlatılan çalışmalar sonucunda İzmir/Gaziemir sınırları içerisinde “Mezuniyet sonrası astsubay ihtisas temel eğitimlerini daha iyi kavrayabilecek ve lisan bilgisiyle donanmış astsubayların yetiştirilmesi” amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.

  Hava Astsubay MYO Komutanlığı; 2003 yılında 2 yıllık ön lisans programı şeklinde faaliyetlerine başlamış olmasına rağmen öncesinde de Hava Teknik Okullar Komutanlığı bünyesinde yer alan sınıf okullarında eğitim süresi bir yıl olacak şekilde astsubay yetiştirme eğitimleri verilmiştir.

  2012-2013 eğitim ve öğretim döneminden itibaren Hv.Asb. MYO Komutanlığı bünyesinde on programda öğrenciler, ulusal ve uluslararası benzer ön lisans veren eğitim kurumlarına eş değer, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın bugün ve gelecekte ifa edeceği görevlere uygun donanımda yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu yeni yapılanma ile öğrenciler iki yıllık ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra ilgili sınıf okullarında ihtisaslarına uygun temel mesleki bilgi ve özellikle beceri eğitimlerini farklı sürelerde alarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın farklı birliklerine atanmakta, mesleki yaşantıları süresince sürekli eğitim kapsamında uygulanacak eğitim programlarına dâhil edilerek hem mesleki bilgi ve becerilerini hem de askerî ve genel kültürlerini geliştirme imkânına sahip olmaktadırlar.

  Seydiköy’de ilk hava birliği, 1916 yılında 5’inci Tayyare Bölüğü olarak kurulmuş, Kurtuluş Savaşı öncesinde Adana’ya sonrasında ise yeniden Seydiköy’deki meydan ve civarındaki binalara taşınmış, bu tarihten sonra “Hava Uçuş Okulu” adı altında 1929 yılına kadar hizmet vermiştir.

  Birliklerde, yetişmiş makinist ihtiyacı havacılığın ilk yıllarından beri karşılanamamıştır. Bu maksatla yapılan tetkik ve çalışmalar sonucu Fransız Henriot firması ile yapılan anlaşma ile Türk Hava Kurumu tarafından Tayyare Makinist Mektebi açılmıştır. Yeşilköy’de 23 Nisan 1926 tarihinde eğitime başlayan Tayyare Makinist Mektebi’nde eğitim süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu mektepten yetişecek makinistlerin Hava Kuvvetleri’nde görev yapması kadar Türkiye’nin tarım ve sanayi alanında makinist ihtiyacının da karşılanması amaçlanmıştır.

  15 Eylül 1928 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından duyulan ihtiyaç üzerine Tayyare Makinist Mektebi’ne askerî bir kimlik kazandırılarak okulun adı Yeşilköy Küçük Zabit Hava Makinist Okulu olarak değiştirilmiştir.

  İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini müteakip, teknik alanda görev yapacak subay ve astsubayları eğitmek maksadıyla bu kez “Hava Makinist Okulu” adı altında önce 1947 yılında Eskişehir’e, 1949 yılı sonunda da Gaziemir’e tekrar nakledilen okul, 02 Ocak 1950 tarihinde yeniden teşkilatlandırılarak önce “Hava Uçak Bakım Okulu” ve daha sonra “Hava Bakım Teknik Okul Komutanlığı” adı altında faaliyetine devam etmiştir. Yine aynı tarihlerde “Hava Muhabere Okulu” ve “Hava Meydan Tesis Bakım Teknik Okulu’nun da tesisiyle Hava Kuvvetleri’nin uçuş eğitimi dışındaki diğer sınıf ve ihtisaslardaki eğitimleri bu üç okul bünyesinde sürdürülmüştür.

  Söz konusu üç okula 1966 yılında Hava Savunma Okul Komutanlığı ilâve edilmiş, Gaziemir’de konuşlu dört ayrı okul, 13 Eylül 1969 tarihinde teşkil edilen Hava Teknik Okullar Komutanlığı bünyesinde toplanmıştır. 1998 yılına kadar geçen süre içerisinde anılan dört okulun isimlerinde değişiklikler yapılmış, ihtiyaçlar doğrultusunda açılan yeni sınıf ve ihtisas eğitimlerini vermek ve çağın gerektirdiği eğitim/kurs ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla diğer okul komutanlıkları ve bağlı birlikler oluşturulmuştur.

  Bu kapsamda; Türk Hava Kuvvetlerine İkmal, Personel, İstihbarat, İstatistik, Foto Tamir, Foto Laboratuvar, Foto Kıymetlendirme, Levazım ve Maliye sınıflarında subay-astsubay ve sivil personel yetiştirmek üzere 1950 yılında Güzelyalı’da kurulan “Hava İkmal Okulu”; 17 Temmuz 1972 tarihinde Hava Eğitim Komutanlığı bağlantısından çıkartılarak Hava Teknik Okullar Komutanlığına bağlanmış ve “Hava İkmal İdarî Okul Komutanlığı” adı ile Gaziemir’e taşınmıştır.

  1991 yılında “İstihbarat Okul Komutanlığı”, ve “HİLYOK-Harekât İdarî ve Lojistik Yönetim Okul Komutanlığı”, 1993 yılında “Hava Güvenlik Okul Komutanlığı, ve 1998 yılında “Mühimmat Tahrip Okul Komutanlığı” faaliyete geçirilmiştir.

  TSK’da meslek yüksek okullarının kurulması kararı kuvvetler arası farklılıklar nedeniyle gecikmiş, bu konuda kesin karara 06-10 Aralık 1999 tarihleri arasında yapılan TSK Eğitim Toplantısında varılmıştır. Astsubay meslek yüksek okullarının kurulması yönünde başlatılan çalışmalar sonucunda 11 Nisan 2002 tarihinde 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, TBMM tarafından kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2003 yılında kurularak 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlamıştır.

  Hv.Asb. MYO Komutanlığı kurulduğunda 17 farklı programda Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan 71 farklı astsubay ihtisası için eğitim uygulanmaya başlamıştır. Bu amaçla 2003-2012 döneminde Hv.Asb. MYO Komutanlığı’nda ilk yılı yoğun İngilizce ile birlikte temel ve askerî dersler, ikinci yılı ise teknik ve mesleki dersler olmak üzere dört dönemde eğitim-öğretim verilmiştir. Öğretim Başkanlığı tarafından bu dönemde; İngilizce, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Havacılığa Giriş ve Müşterek Askerî Konuları, Matematik, Temel Hukuk, Askerî Ceza Hukuku, Temel Bilgisayar Uygulamaları ve İstihbarat dersleri; Öğrenci Alay Komutanlığı tarafından askerî dersler; ilgili Sınıf Okulları Komutanlıkları tarafından ise ihtisası ile ilgili teknik ve mesleki dersler verilmiştir.

  Bu dönemde ülkemizde yükseköğretim alanında yapısal bir değişim süreci de başlamıştır. Avrupa ülkelerinin dinamik, etkin bilgi toplumu ve ekonomisi hâline gelmesi için yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılandırılması amacıyla başlattıkları Bologna Sürecine ülkemizin 2001 yılında dâhil olmasıyla yükseköğretim kurumlarında eğitim programlarını yeniden yapılandırma faaliyetleri önemli bir ivme kazanmıştır.

  Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları ile uyumlu olarak Hava Astsubay MYO akademik eğitimi, 2012 yılında 10 program şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

  Öğrenciler; Uçak Teknolojisi (Mekanik, Aviyonik), Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektrik Teknolojisi, Hava Trafik Kontrol, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Güvenlik ve Koruma, Büro Hizmetleri, Mekatronik ve Yönetici Asistanlığı ile Lojistik programlarında ulusal ve uluslararası eş değerliğe sahip ön lisans eğitimi almaktadırlar.

  Türk askerî eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 09 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı kanun ile Millî Savunma Üniversitesi kurulmuş ve akabinde Bakanlar Kurulunun 14 Kasım 2016 tarihli 2016/9522 sayılı kararı ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları MSÜ kuruluşuna dâhil edilmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı ve Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü şeklinde yeni teşkilat yapısı oluşturulmuştur.

  Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkilat ve kadrosu yeniden yapılandırılan Kara/Hava/Deniz/Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulları, 09 Kasım 2016 tarihli, 4752 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik hükümlerine uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

  Bu bağlamda Hava Astsubay MYO’nun misyonu “Askerlik anlayışının gerektirdiği hizmet bilincinin ve değerlerin mesleki olarak kazandırıldığı, havacılık ve uzay teknolojileri alanında bilimsel mükemmelliği ölçü alan, liderlik özellikleri gelişmiş, fiziki yeterliliğe, sağlam karakter ve üstün kişilik özelliklerine sahip eğitim ve ön lisans öğrenimini görmüş muvazzaf hava astsubayı yetiştirmektir.”

  Hava Astsubay MYO’nun vizyonu ise, “Türk Hava Kuvvetleri’nin ve Bilgi Çağı’nın ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda; sürekli öğrenen ve bilgiye ulaşmayı bilen iletişim kurabilen, sorun çözen, yaratıcı, bilimsel ve yapıcı düşünen ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleki değerlere ve etiğe önem veren çağdaş insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.”