Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


   

  SAKARYA MELHAME-İ KÜBRÂSI
   100’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ SEMPOZYUMU
  11-12 Ekim 2021
  MSÜ KARA HARP OKULU DEKANLIĞI
   
  BLOODBATH AT THE SAKARYA RIVER
   THE BATTLE OF SAKARYA CENTENNIAL SYMPOSIUM
  11-12 October 2021
  TNDU TURKISH MILITARY ACADEMY


   

  Sempozyum Tarihi / Date: 11-12 Ekim 2021 / 11-12 October 2021
   

  Sempozyum Yeri / Venue: MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığı / TNDU Turkish Military Academy, ANKARA

  Düzenleyen Kurum / Organizer: MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığı / TNDU Turkish Military Academy, MSÜ Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü / TNDU Alparslan Institute of Defense Studies

  Sempozyum Konu Başlıkları


  • 1921 Yazında Anadolu’da Askerî ve Siyasî Durum
  • Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
  • Harekât Planlama ve Doktrini
  • Tarafların Askerî Hazırlıkları
  • Türk Ordusu’nun Sakarya Nehri Gerisine Çekilişi
  • Sakarya Meydan Muharebesi’nde Türk ve Yunan Askerî Harekâtı
  • Muharebede Görev Yapan Birlikler ve Komutanlar
  • Hava Harekâtı
  • İkmal ve Lojistik
  • Zayiat ve Askerî Sağlık Sahra Hizmetleri
  • Defin İşlemleri ve Şehitlikler
  • İstihbarat
  • Muharebe Alanının Bugünü ve Korunması
  • Türk Askerî Tarih Yazımında Sakarya Meydan Muharebesi
  • Geçmişten Bugüne Anma Faaliyetleri

   
  Symposium Topics


  • Military and Political Situation in Anatolia in the Summer of 1921
  • The Battles of Kütayha and Eskişehir
  • Operational Planning and Doctrine
  • Military Preparations
  • The Retreat of the Turkish Army Across the Sakarya River
  • Turkish and Greek Military Operations at Battle of Sakarya
  • Units and Commanders
  • Aerial Warfare
  • Military Logistics
  • Casualties and Field Medical Services
  • Burial Services and War Graves
  • Intelligence
  • Battlefields Today and Preservation
  • The Battle of Sakarya in Turkish Historiography
  • Comemmoration and Remembrance

   
  Sempozyum Kurulları / Symposium Commitees

  Sempozyum Onur Kurulu Başkanı / Symposium Honorary Board Chairman
  Prof. Dr. Erhan AFYONCU - Millî Savunma Üniversitesi Rektörü
  Sempozyum Yürütücüsü / Symposium Executive
  Prof. Dr. Gültekin YILDIZ - Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı
  Düzenleme Kurulu / Organizing Commitee
  Prof. Dr. Gültekin YILDIZ - Millî Savunma Üniversitesi
  Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR - Millî Savunma Üniversitesi
  Doç. Dr. Öğ. Alb. Hüsnü ÖZLÜ - Millî Savunma Üniversitesi
  Doç. Dr. Öğ. Alb. Efdal AS - Millî Savunma Üniversitesi
  Dr. Öğr. Üyesi Sadık Emre KARAKUŞ - Millî Savunma Üniversitesi
  Bilim Kurulu / Scientific Committee
  Prof. Dr. Erhan AFYONCU – Millî Savunma Üniversitesi
  Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR – Millî Savunma Üniversitesi
  Prof. Dr. Edward J. ERICKSON
  Prof. Dr. Necdet HAYTA – Gazi Üniversitesi
  Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN – Ankara Üniversitesi
  Prof. Dr. Mustafa BUDAK – İstanbul Üniversitesi
  Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU – Hacettepe Üniversitesi
  Prof. Dr. Hakan UZUN – Ankara Üniversitesi
  Prof. Dr. Ali SATAN – Marmara Üniversitesi
  Prof. Dr. Mesut UYAR – Antalya Bilim Üniversitesi
  Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN – Çankırı Karatekin Üniversitesi
  Prof. Dr. Fatih YEŞİL – Hacettepe Üniversitesi
  Doç. Dr. Mehmet BEŞİKÇİ – Yıldız Teknik Üniversitesi
  Doç. Dr. Hasip SAYGILI – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN – İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
  Sekretarya / Secretariat
  Öğ. Gör. Mehmet Fatih BAŞ
  Arş. Gör. Sertaç SARIÇİÇEK
  Arş. Gör. Feyyaz KARINCALI
  Arş. Gör. Ömer Furkan DEMİRCİ
  Öğ. Tğm. Harun BARUTOĞLU
  Öğ. Tğm. Kartal Kaan ŞİMŞEK
  Sempozyum İletişim Bilgileri / Contact Info
  Telefon: + 90 (312) 4175190 / 5769- 5775- 5774- 5640
  E-posta:  sempozyum@kho.edu.tr
  Adres: Devlet Mah. Kara Harp Okulu Cad. Ankara / Türkiye, 06420
  Takvim / Schedule
  - Bildiri özeti gönderme son tarihi / Abstract submission deadline: 05 Temmuz 2021 / 05 July 2021
  - Kesin katılımcı listesinin ilan tarihi / Anouncement of the final list of participants: 16 Temmuz 2021 /16 July 2021
  - Kabul edilen bildirilerin tam metin gönderme tarihi / Full-text paper submission deadline: 10 Eylül 2021 / 10 Eylül 2021
  - Sempozyum programının ilan tarihi / Anouncement of symposium program: 13 Eylül 2021 / 13 September 2021
   
   
   
   
  Önemli Not / Important Notice:
  - Belirtilen tarih itibarıyla tam metin olarak teslim edilmemiş olan bildiriler sempozyum programına dâhil edilmeyecektir.
  Full-text papers that are not submitted within the deadline will not be included in the symposium program.
  - Program yüz yüze gerçekleştirilecektir.
  The event will be held face-to-face.
  - Salgın koşullarından kaynaklanacak herhangi bir değişiklik duyuru sayfamızda ilan edilecektir.
  Any changes in the schedule due to the course of pandemic will be announced on our institution’s website.
   
  Başvuru Formları / Application Forms:
  - Sempozyumda bildiri sunmak için Ek'teki formun en geç 05 Temmuz 2021 tarihine kadar sempozyum@kho.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  In order to present a paper at the symposium, the participant application form should be filled and submitted to sempozyum@kho.edu.tr no later than 05 July 2021.

  - Sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyen lisansüstü öğrenci ve akademisyenlerin, en geç 01 Ekim 2021 tarihine kadar Ek'teki formu sempozyum@kho.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir. Başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda 04 Ekim 2021 tarihinde olumlu veya olumsuz cevap verilecektir.

  Graduate students or academics who are willing to attend the event as audience should fill in the attendance application form and submit to sempozyum@kho.edu.tr no later than 1 October 2021. The applications will be reviewed and the applicants will be notified of the outcome on 4 October 2021.

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43