Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL)

  Milli Savunma Üniversitesi; Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) üzerinden, Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemine (KITS) dahil olmuştur.
   
  Bu kapsamda; ANKOS üyesi olan üniversite ve araştırma kütüphaneleri, koleksiyonlarını karşılıklı paylaşıma açmaktadır.
   
  Milli Savunma Üniversitesi adına Merkez Kütüphane, diğer kütüphanelerden ödünç kitap alma işlemlerini yürütmektedir. Ödünç alma hizmetinde istek yapılan kütüphanenin kuralları geçerlidir.
   
  Bu hizmetten MSU mensubu akademik ve idari personelin yani sıra yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilmektedir.
   
  Kitap ödünç alma hizmetinden kaynaklanan kargo ücreti, yayını talep eden kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
   
  MSÜ merkez ve bağlı birim kütüphaneleri arasında yapılan kütüphaneler arası işbirliği hizmetinden, MSÜ öğrencileri ve personel yararlanmaktadır. 

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41