Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Ödünç Verme

  Öğrenci ve personel 10 dokümanı 20 gün için ödünç alabilir.
   
  Öğretim Elemanı; 20 dokümanı 30 gün için ödünç alabilir.
   
  Erbaş ve erler; 2 dokümanı 15 gün için ödünç alabilir.
   
  Süreli Yayınların son sayıları ödünç verilemez. Son sayıdan önceki sayılarının ödünç alma süresi 3 gündür.
   
  Tez, ansiklopedi ve sözlükler ödünç verilmez, kütüphane içinde yararlandırılır.
   
  Derslerde kullanılacak haritalar “Harita Ödünç Verme Sözleşmesi”ni imzalamak suretiyle, teslim tesellüm belgesi ile ödünç verilir. 
   
   

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41