Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Harita Bölümü

  Milli Savunma Üniversitesi eğitim ve öğretimde kullanılan haritalar, ölçek ve pafta numaralarına göre muhafaza edilmektedir. 
   
  Kullanıcı, indeksler vasıtasıyla talep edeceği haritanın pafta numarasını belirler.
   
  Haritalar, teslim-tesellüm belgesiyle kullanıcıya ödünç verilir.
   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43