MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR  Görevlerimiz
   

  Milli Savunma Üniversitesi teşkilatında yer alan Asb.MYO’ları, Harp Okulları, Harp Enstitüleri ve Araştırma Enstitülerinde eğitim gören tüm öğrencilerin:

  • Temin süreci,
    
  • Örgün eğitim süreci,
    
  • Mezuniyet,
    
  • Mezuniyet sonrası süreç safhalarını kapsayacak şekilde, MSB Personel Temin Merkezi ve ilgili okulların Yüksek Öğretim Kurulları yetki ve salahiyetinde öğrenci, öğrenci subay, sivil öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak icra edilen;
    
  • Eğitim Planlama faaliyetleri,
    
  • Tatbiki eğitimler ve öğrencilerle ilgili diğer hususlarda ilgili kuvvet/kurum ve birimlerle koordine faaliyetleri,
    
  • Eğitim-öğretim faaliyetleri,
    
  • Ölçme değerlendirme, derecelendirme ve istatistik işlemleri,
    
  • Bilgi, belge, transkript, diploma işlemleri ile arşiv ve güvenlik işlemlerini takip, kontrol, koordine etmek,
    
  • Bu çerçevede MSÜ Rektörlüğü tarafından icrası gereken hususları yürütmektir.