Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Görevleri


   
       Milli Savunma Üniversitesi Teşkilatında yer alan Asb.MYO’ları, Harp Okulları, Harp Enstitüleri ve Araştırma Enstitülerinde eğitim gören tüm öğrencilerin;
   (1)     Temin süreci,
   (2)     Örgün eğitim süreci,
   (3)     Mezuniyet,
   (4)     Mezuniyet sonrası süreç safhalarını kapsayacak şekilde, MSB Personel Temin Merkezi ve ilgili okulların Yüksek Öğretim Kurulları yetki ve salahiyetinde öğrenci, öğrenci subay, sivil öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak icra edilen;
  (a)     Eğitim Planlama faaliyetleri,
  (b)     Tatbiki eğitimler ve öğrencilerle ilgili diğer hususlarda ilgili kuvvet/kurum ve birimlerle koordine faaliyetleri,
  (c)     Eğitim-öğretim faaliyetleri,
  (ç)     Ölçme değerlendirme, derecelendirme ve istatistik işlemleri,
  (d)     Bilgi, belge, transkript, diploma işlemleri ile arşiv ve güvenlik işlemlerini takip, kontrol, koordine etmek.
  (e)     Bu çerçevede MSÜ Rektörlüğü tarafından icrası gereken hususları yürütmek.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60