Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


   
  Milli Savunma Üniversitesi - Marmara - Üniversitesi - Şişecam A.Ş. İşbirliği ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Başvurusu Kabul Edildi
   
  Ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli  insan kaynağının üniversite sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı TÜBİTAK Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2244 Sanayi Doktora Programı oluşturulmuştur. 
   
  Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Dekanlığı emrinde görevli Dr.Müh.Yzb. M.Batuhan GÜNDOĞDU'nun girişimleri ve bilimsel çalışmaları neticesinde, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Serdar SALMAN'ın yürütücülüğünü yapmak üzere, Marmara Üniversitesi ile Şişecam A.Ş.'nin Üniversite-Sanayi iş ortaklığı çerçevesinde sunulan BİDEB 2244 Sanayi Doktora Programı Projesi başvurusu TÜBİTAK hakem heyetince kabul edilmiştir. 
   
  Malzeme Mühendisliği ve Biliminde yer alan ve analitik olarak modellenmesi mümkün olmayan kaotik süreçlerin yapay öğrenme teknikleri ile matematiksel modellenmesini öneren bahse konu proje kapsamında, Marmara Üniversitesinde açılacak olan doktora programında çalışılmak üzere toplam 4 doktora tez konusu öneriye sunulmuş ve yapılan hakem değerlendirmesi neticesinde bu tez konularının doktora adaylarının eğitimi boyunca her öğrenciye ayda 4500 TL burs ile desteklenmesi uygun görülmüştür. 
   
  Kabul edilen TÜBİTAK 2244 programının bir diğer önemli unsuru da, doktora tez öğrencilerinin çalışmaları boyunca projedeki sanayi kuruluşu olan Şişecam A.Ş. tarafından ekipman ve deney düzeneği konularında desteklenmesi, eğitimini yedinci yarıyılı sonunda da istihdam edilmesinin taahhüt edilmiş olmasıdır. 
   
  Rektör Yardımcımız Prof.Dr.Serdar SALMAN'ın yürütücülüğünü yapacağı bu önemli projenin, hem bilime, hem de sanayiye getireceği ciddi katkılara ilaveten, bilim insanı olarak yetiştirilecek ülke vatandaşlarımızın istihdam edilmesi suretiyle ülkemize faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60