Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye


  Süreli Yayınlar
   

  Süreli yayınlar bölümüne dergiler; satın alma, dağıtım ve bağış yolu ile gelmektedir.

  Dergilerin son sayıları teşhir vitrinlerinde, dergi ismine göre alfabetik olarak sıralanırlar. 
   
  Dergilerin son sayıları ödünç verilmez, fotokopi yolu ile yararlandırılmaya sunulur.
   
  Son sayı haricindeki sayılar 3 (üç) günlüğüne ödünç verilir. Kullanıcı bir seferde en fazla 3 (üç) süreli yayın ödünç alabilir. 
   
  Süreli yayınların “içindekiler” bölümü otomasyon programına girilir. Konu araştırması yapılırken bu bölümden faydalanılır. 
   
  Süreli yayın koleksiyonunda bulunan dergiler, depolarda dergi ismine göre alfabetik ve  tarih sırasına göre dizilerek muhafaza edilir.
   
   
  GÖR-İŞİT BÖLÜMÜ
   
  Görsel ve işitsel malzemeleri içeren göze ve kulağa hitap eden Video Kaset, CD, DVD, Blue Ray VCD gibi materyallerin kullanıma sunulduğu bölümdür. Kullanıcı bu materyalleri gör-işit bölümünde kullanabileceği gibi ödünç de alabilir.
   

   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

KEP Adresi: msr@hs01.kep.tr

+ 90 (212) 398 01 41


Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Temini, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Diğer İşlemler için;
+ 90 (212) 398 01 60

Dikkat !
Dış Kaynak SUTASAK ve ASTTASAK Alımları ile ilgili MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
+ 90 (312) 562 05 43