Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Personel Daire Başkanlığı
  Ahmet ERDOĞAN
  Personel Daire Başkanı
  MSÜ.2017-GN.113

  Doğum Yeri/Yılı Samsun/Alaçam-1963
  E-Posta aerdogan2@msu.edu.tr
     

  Personel Daire Başkanlığının Görevleri

  1.Yönetim Kurulu ve Senatoda görüşülecek evrakların hazırlanmasını sağlamak,
  2.Akademik, askeri ve idari personel faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,
  3.Akademik personelin kadro kullanma izni alınması, ilan, atama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,
  4.Akademik unvan, terfi ve intibak işlemleri, öğretim elemanlarının alınması ve atanması ile ilgili işlemleri yapmak, görevlendirmeler yapmak, yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırma, yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü eğitim görecek araştırma görevlileri ile ilgili işlemleri yürütmek,
  5.Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamındaki araştırma görevlileri hakkında yapılan işlemleri takip etmek, Akademik Personel Bilgilerinin YÖKSİS e-Uygulama sistemine girilmesini sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerle ilgili işlemleri takip etmek, ders görevlendirmeleri ve Öğretim Üyesi görevlendirilmeleri ile ilgili yapılan işlemleri takip etmek,
  6.Akademik personel dışında kalan personelin; atama koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, kadro işlemlerini yapmak, atanan personelin SGK girişlerinin yapılmasını sağlamak, idari personelle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak, üst öğrenimi tamamlayan personelin intibak işlemlerini yapmak, talep eden idari personele, görev yeri belgesi, hizmet belgesi ve pasaport belgesi düzenlenmesini sağlamak, terfi işlemlerini, yurtiçi ve yurt dışı görevlendirmeleri takip etmek, sendika işlemleri, aday memurların atama işlemlerini takip etmek ve Yıllık Faaliyet Raporu hazırlamak,
  7.MSÜ Rektörlük Karargâhı ve yerleşkesi personelinin lojman, teşkilat-kadro işlemleri, özlük dosyası ile ilgili işlemleri yapmak, mal bildirim beyannamesi ile ilgili işlemleri yapmak, kimlik kartı işlemlerini yapmak, hizmet belgesi hazırlanması, sicil özetlerinin hazırlanması işlemlerini yapmak, personelin askerlik ile ilgili işlemleri, personelin (mazeret, yıllık, yurt dışı, ücretsiz, sağlık, doğum vb.) izin işlemlerini yapmak, personelin emeklilik, istifa vb. durumlarla ayrılmasında yapılan işlemleri takip etmek, üniversitede daimi olarak çalışan personel ile dışarıdan geçici olarak gelen personelin (ders, kurs, konferans, seminer, proje vb.) arşiv araştırmalarını yürütmektir.


  Duyurular ve Etkinlikler

  Uluslararası Alan İndeksleri için Tıklayınız.


  Sempozyum ve Konferanslar

  İletişim  
  Adres : Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 34334 Yenilevent-Beşiktaş/İSTANBUL
  Telefon : +90 (212) 398 01 00
  Faks : +90 (212) 398 01 41


   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60