EKUAL Veritabanları | ULAKBİM Ulusal Veritabanları | ULAKBİM Ulusal Belge Sağlama
EKUAL Keşif
EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın
Bu hizmet TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL kapsamında Üniversitelere sunulmaktadır.

 

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİNCE SATIN ALINAN VERİTABANLARI
► Brill International Law E-Books Online
     (2013-2014-2015) *
Uluslararası Hukuk 2013-2014-2015 yıllarına ait e-kitap koleksiyonudur.
► Brill Middle East and Islamic Studies E-Books
     Online (2014-2015) *
Ortadoğu ve İslam Çalışmaları 2014-2015 yıllarına ait e-kitap koleksiyonudur
► Brill Social Sciences E-Books Online
     (2014-2015) *
Sosyal Bilimler 2014-2015 yıllarına ait e-kitap koleksiyonudur.
► Brill's Digital Library of World War I
    (1.Dünya Savaşı Dijital Kütüphanesi - Brill) *
I. Dünya Savaşı ile ilgili önemli konularda uluslararası ve küresel tarih perspektifini kapsayan ansiklopedik bilgi,hakemli makale içerir. Ayrıca  Brill’s Encyclopedia of the First World War da içermektedir.
► Cold War Intelligence
     (Soğuk Savaş İstihbarat Bilgileri) *
ABD istihbarat örgütünün Sovyetler Birligi üzerindeki casusluk çalışmalarının basarı ve başarısızlıkları ile ilgili ilk defa açıklanan kayıtları içermektedir. 
► Military &Government Collection * Askeriye ve hükümet ile ilgili şubelerin artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, süreli yayınlar, akademik dergiler ve diğer döküman türlerinden oluşan bir koleksiyon aracılığıyla güncel haberleri sunmak için tasarlanmıştır.
► Pressreader * Her gün 100 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 4.000 günlük gazeteye ve magazin dergisine tam sayfa orjinal  baskısıyla aynı günde ulaşabilen güncel gazete koleksiyonudur.
► Proquest Dissertations & Theses Global * Mühendislik, tıp bilimleri, fizik, psikoloji, eğitim, edebiyat, felsefe, sosyal bilimler, iletişim ve sanat konularına kadar tüm akademik alanlardaki doktora ve master tezlerini kapsamaktadır.
► U.S.Intelligence on Europe, 1945-1995
     (Avrupa'da ki ABD İstihbaratı 1945-1995) *
2. Dünya savaşının sonundan Demir Perdenin yıkılışı ve sonrası dönemi kapsayan Doğu Avrupa, Türkiye ve Kıbrıs dahil Avrupa'da ABD istihbaratçılarının faaliyetlerinin incelemesini sağlar.
► U.S.Intelligence on the Middle East,1945-2009
     (ABD’nın Ortadoğu’daki Istihbarat Çalışmaları,
     1945 -2009) *
Amerikan istihbarat örgütünün, Ortadoğu, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika’yı da içermekte olan Arap dünyası üzerinde analitik çalışmaları üzerine ışık tutmaktadır. 
► Emerald Premier eJournal Dergiler, kitaplar ve vaka incelemeleri 390 derginin tam metnine erişim sunar.
► IEEE Xplore  Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır. 
► IThenticate  Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.
► Mendeley Akademik makale ve bitirme tezi yazma esnasında ihtiyaç duyulan referans yönetimine dair geliştirilmiş olan yazılımdır.
► Scopus  Bibliyometrik araçlarla araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan bir atıf veri tabanıdır
► Springer Link Kimya, fizik, astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, matematik, bilgisayar, tıp, ekonomi, hukuk konularını içeren e-dergi, e-kitap ve e-referans çalışmalara ve yayınladığı kitaplara erişim sağlar.
► Taylor & Francis  Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Bilim ve Teknoloji koleksiyonlarındaki dergiler yer almaktadır.
► Web of Science Yayınları ve araştırmacıları, her disiplini kapsayan küratörlü veritabanlarında atıflar ve kontrollü indeksleme yoluyla bağlar.
► ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) Araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk olmak üzere aşağıda sıralanan veri tabanlarından oluşmaktadır.